Katyn kan bli en symbol för försoning mellan Polen och Ryssland

– Katyn bör bli en gemensam symbol för polsk-rysk försoning. Det sade Sergej Mironov, talman i Ryska Federationsrådet, på besök i Polen, till Rossijskaja Gazeta. Erfarenheten visar att när Polen och Ryssland arbetar sida vid sida har vi framgång, när vi är åtskilda lider båda parter.

Mironov är i Polen för at delta i Rysk-polskt regionalt forum, vars uppgift är att stärka de ekonomiska banden mellan de två länderna.

Mironov besökte också framlidne president Kaczynskis grav i Kraków. (Polskie Radio 17 maj 10)