Franz Kafka och Bruno Schulz på Judiska museet i Stockholm

Publicerad 2010-09-16 16:29

Utställningen ”Franz Kafka och Bruno Schultz – gränslandets mästare” gestaltar två av nittonhundratalets största författares liv och livsverk. Vi besöker en till stora delar förlorad värld, som på många sätt präglat dagens Europa. Gränsområdet mellan det gamla och nya, där en ny europeisk identitet formades. Än idag är frågeställningar kring Europa och identitet aktuella.

Kafka kom att bli en av 1900-talets största författare. Han inspirerade den unge Schulz, som hade författarambitioner. Mycket förenar de båda författarna, men betydande skillnader finns också. (Judiska museet sept 10)Sök i webb-Bulletinen