Ryssland överlämnade lådor med Katyndokument

Ryssland har till Polen överlämnat två lådor med dokument som kan sprida ljus över den sovjetiska säkerhetstjänstens avrättning av över 20 000 polska krigsfångar i april 1940.

1990 erkände Ryssland officiellt att massakern genomfördes av Sovjetunionens hemliga polis. Däremot har man inte velat acceptera Polens krav på att Katynmassakern skulle erkännas som folkmord.

Bland dokumenten fanns en fullständig förteckning över krigsfångarna, förhörsprotokollen, dokument som visar vilka som avrättades och var de begravdes. (Warsaw Business Journal 24 sept 10)