Polens export är mycket lönsam

Värdet på den samlade polska exporten väntas i år uppgå till hundra miljarder euro, Det sade ekonomiminister Waldemar Pawlak på Polska exportörers kongress i Warszawa på torsdagen. Resultatet beror delvis på den gemensamma växelkursen, men den viktigaste faktorn är att Polen exporterar en ökande volym av högförädlade varor av god kvalitet.

Polen tillverkar nästan en miljon bilar årligen, mer än Italien och lika mycket som den Ryska federationen. Åttio procent av produktionen går på export. Två tredjedelar av alla tv-apparater och datorer med LCD-skärm som görs i EU tillverkas i Polen.

Moderniseringen av polska förädlingsfabriker har bidragit till en påtaglig ökning av exporten, konstaterade jordbruksminister Marek Sawicki. Exporten av mjölkprodukter uppgick förra året till åttahundraåttio millioner euro, till en förtjänst av sexhundrafemtio miljoner euro. I år väntas förtjänsten öka med trettio procent. (Polskie Radio 26 nov 10)