Ryska duman: Katyn var ett brott av Stalin

Duman, en av den ryska riksdagens två kamrar, har antagit en resolution som erkänner Katynmassakern 1940 som ”ett brott av Stalins regim och den totalitära staten Sovjetunionen”.

I resolutionen konstateras att man ”i åratal i hemliga arkiv i Kreml har förvarat dokument som visar att Katynmassakern var resultatet av en direkt order från Stalin och andra Sovjetledare.

Duman ”fördömer starkt den regim som föraktade vanliga människors liv och rättigheter”.

”Å det ryska folkets vägnar sträcker den ryska duman ut en vänskapens hand till den polska nationen och uttrycker vårt hopp om en ny start i relationen mellan våra två länder, en relation som ska utvecklas på basis av demokratiska värden”, fastslås i resolutionen.

Resolutionen stöddes av partiet Förenade Ryssland, som har majoritet i duman. Ledamöter från kommunistpartiet försökte stoppa uttalandet med motiveringen att många av dokumenten i Kremls arkiv är förfalskningar. Trehundrafyrtiotvå ledamöter röstade för resolutionen och femtiotvå mot.

I oktober begärde kommunisterna att president Medvedev skulle öppna utredningen av Katynmassakern, där enligt deras uppfattning tjugotusen polska officerare avrättades av tyska ockupationstrupper hösten 1941 snarare än av Stalins säkerhetstrupper, NKVD. (Polskie Radio 26 nov 10)