Hemliga telegram USA-Polen publicerades på Wikileaks

President Obama skrinlade de amerikanska planerna på en antimissilsköld i Polen och Tjeckien för att få med Ryssland på FN-sanktioner mot Iran. Det framgår av just publicerade dokument på Wikileaks.

Bland dem finns också närmare tusen telegram från de amerikanska beskickningarna i Warszawa och Kraków, många av dem hemligstämplade.

USA hade i förväg informerat det polska utrikesdepartementet om vad som var att vänta.

Av telegrammen kan man också utläsa att USA misstänker att Iran av Nordkorea fått kärnvapen som kan innebära ett hot mot Västeuropa. (Polskie Radio 29 nov 10)

Mer om de amerikanska baserna i Centraleuropa >>