Polackerna tvekar om euron

Alt fler polacker vill att Polen ska vänta med att byta zlotyn mot euron. Det visar en opinionsmätning som tidningen Rzeczpospolita refererar. Folk är nöjda med sin nuvarande valuta och tror inte att en övergång till euron skulle vara till fördel för vare sig den enskilde konsumenten eller för landet.

I maj såg trettiosju procent av väljarkåren fram emot ett valutabyte år 2013, men i december har antalet sjunkit till tjugofyra procent. (Warsaw Business Journal 17 dec 10)