Chopins syner kan ha berott på epilepsi

Kompositören Fréderic Chopin kan ha lidit av epilepsi. Den teorin framförs av två spanska läkare, Manuel Vázquez Caruncho och Francisco Branas Fernández i en medicinsk tidskrift.

Kompositören talade flera gånger i brev om sina syner, om de ”fördömda varelser” som visade sig för honom när han spelade. Tidigare har Chopins hallucinationer ansetts vara ett uttryck för en konstnärlig själ under den romantiska eran.

Man har vetat att Chopin tog laudanum, ett opiat som ofta användes medicinskt på 1800-talet, men de spanska läkarna anser inte att det kan ha utlöst hallucinationerna.

Chopin föddes 1810 utanför Warszawa och avled 1849 i Paris efter en lång tids sjukdom. Dödsorsaken angavs vara tuberkulos, men polska forskare har på senare år konstaterat att kompositören led av cystisk fibros. Chopin ligger begravd på Père Lachaisekyrkogården i Paris, men hans hjärta förvaras i en urna i Heliga Korsets kyrka i Warszawa. (Polskie Radio och wB 25 jan 11)