Bolånen ökade med tjugofem procent 2010

Förra året tog polackerna ut femtio miljarder zloty i bostadslån. Det är tio miljarder mer än 2009, vilket framgår av bankföreningens statistik, som citeras av tidningen Parkiet.

Marknadsledande är Bank Polski med 12,4 miljarder zloty i hypotekslån. Nästan en fjärdedel av alla bostadslån står alltså Bank Polski för. Därefter kommer Noble Bank och Pekao.

En ökning med 10-20 procent är realistiskt, säger en expert till Parkiet. Efterfrågan på bostäder är fortfarande hög och arbetsmarknaden är stabil. (Warsaw Business Journal 21 feb 11)