Statsfinansierad Chopinbok olämplig för tyska skolor

En seriebok om den polske kompositören Fryderyk Chopin har väckt uppståndelse i Tyskland. Boken, Chopin Romantic New består av korta tecknade berättelser på tyska och polska. Tanken är att den ska användas i tyska skolor för att ungdomarna där ska få lära sig lite om den store polacken.

Det är främst en av berättelserna som är kontroversiell – den handlar om hur Chopin förbereder en konsert i ett fängelse. Han talar med ett skinhead som svär och snortar ett vitt pulver.

Mycket olämpligt med tanke på den unga målgruppen, menar många. Okonventionell och elektricerande, menar förlaget Kultura Gniewu (Vredens kultur). ( Warsaw Business Journal 22 feb 11)