Komorowski och Medvedev besöker Smolensk och Katyn tillsammans

Den 11 april i år besöker president Bronislaw Komorowski och den ryske presidenten Dmitrij Medvedev Smolensk. De ska delta i minnesceremonierna ett år efter den stora flygkatastrofen, då president Lech Kaczynski och nittiofem andra personer ur den politiska och militära maktapparaten omkom.

De ska också besöka Katyn, där ceremonier hålls till minne av Katynmassakern, då över 20 000 polska reservofficerare avrättades av Stalins säkerhetsstyrkor. (Warsaw Business Journal 18 mars 11)