Förhandlingar om varvsmark i Szczecin

Ett belgiskt bolag förhandlar om köpet av drygt femtio hektar av den mark som tidigare användes av Szczecinvarvet, skriver tidningen Östersjönytt.

En del av området ska enligt planerna användas för egen produktion, och andra delar ska hyras ut. (Östersjönytt 29 april 11)