150 000 illegala aborter om året i Polen

Runt etthundrafemtiotusen illegala aborter utförs i Polen varje år, vilket ger abortörerna skattefria inkomster på nittiofem miljoner dollar. Det framgår av en studie som redovisas i den brittiska tidskriften Reproductive Health Matters.

I Polen är abort förbjudet sedan 1993, med undantag för om moderns liv eller hälsa är i fara, om fostret är skadat eller om graviditeten uppkom vid en våldtäkt.

Enligt uppgifter från regeringen utförs ungefär trehundra aborter om året på sjukhus och kliniker. Agata Chelstowska, som forskat på illegala aborter, har funnit att de trehundra är en procent av alla aborter som görs i Polen.

En kirurgisk abort kostar mer än en normal månadsinkomst, och det är alltså mest välbeställda kvinnor som kan kosta på sig ingreppet i Polen eller utomlands.

Läkarna, som tjänar på privata aborter, ser ingen anledning att förändra den nuvarande situationen. (Warsaw Business Journal 19 maj 11)