KwieKulik ställer ut i Stockholm

Publicerad 2011-08-30 15:14

Activitiers with Dobromierz

I september–oktober ställer den polska duon KwieKulik – Przemyslaw Kwiek och Zofia Kulik ut i Stockholm.

På 1970-talet tillhörde de en grupp konstnärer som drevs av sitt intresse för den fysiska verkligheten och konstens och livets materialitet. För KwieKulik var konsten ett verktyg för en ny kritisk uppfattning av verkligheten som inte byggde på en ideologisk grund. Deras omfattande verksamhet grundade sig i tron på att samhället kunde förändras genom konsten, att konsten och livet kunde sammanlänkas och gränsen mellan privat och offentligt upplösas.

Utställningen presenterar ett urval verk från 1970-talet med fokus på installationen Handlingar med Dobromierz (1972–74). Det kan beskrivas som en serie dokumenterade installationer med objekt, hushållsartiklar, frukt och grönsaker, sammanställda i otaliga möjliga konfigurationer, och alltid med deras son Dobromierz i centrum. Activities with Dobromierz använder matematiska och semiotiska principer i ett sökande efter relationen mellan form och liv (samhälle). Verket tillkom till största delen i KwieKuliks hem som också fungerade som ateljé och galleri. Hemmet var också platsen för möten med publik och kollegor. Här förvaras också det omfattande arkiv som paret ända från början av sin verksamhet byggt och som baserade sig på deras konstnärliga och vetenskapliga forskning.

KwieKulik skapade performance och konstaktioner, objekt, filmer och fotografier. När deras son Maksymilian Dobromierz föddes använde de under två år barnet i sin konstnärliga verksamhet.

”Handlingar med Dobromierz”, där föräldrarna hanterar sitt barn som en docka, hade en stark politisk udd. De visade på regimens ständigt närvarande förtryck och var konstnärernas svar på censuren och den absurda vardagen i det kommunistiska samhället. (Polska institutet 20 aug 11)

Läs mer på Polska institutets hemsida >>Sök i webb-Bulletinen