Berija: Katyn var ett stort misstag!

Lavrenti Berija, chef för de sovjetiska säkerhetstrupperna NKVD 1938–53 och Stalins närmaste man, beskriver Katynmassakern 1940 som ett stort misstag.

Det framgår av tidigare opublicerade dokument från rättegången mot Berija som inleddes kort efter Stalins död 1953. Dokumenten refereras i en nyutkommen bok, Politbyrån och rättegången mot Beria av historikern Oleg Mozochin.

1940 lät den ryske diktatorn avrätta över 20 000 polska officerare och reservofficerare i trakten av den västryska staden Katyn. Kropparna grävdes ner i stora massgravar, som tyska soldater upptäckte 1943. Stalin skyllde genast massakern på Hitlertyskland, och under hela den kommunistiska perioden var det inte tillåtet för polackerna att ens försöka ta reda på vad som hänt deras försvunna anförvanter.

1990 erkände emellertid Moskva att NKVD låg bakom avrättningarna. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 20 jan 12)