Trehundra företag privatiseras på två år

Närmare trehundra statliga företag ska enligt planen ha privatiserats före utgången av 2013. Det sade ministern för de statliga företagen, Mikolaj Budzanowski. Vissa företag i finans- och energisektorn privatiseras bara delvis. En del bolag är inte lämpliga att privatisera – antingen överlämnas de till lokala myndigheter eller avvecklas.

Runt tio miljarder zloty räknar departementet med att få in under 2012. (Warsaw Voice 23 jan 12)