Presidenten betvivlar uppgifter i ryska medier

President Bronislaw Komorowski betvivlar uppgifter i ryska medier att Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna skulle ha beslutat att Ryssland inte har något ansvar för Katynmassakern.

Resultatet av domstolens granskning offentliggörs den 16 april, men den ryska tidningen Moskovskie Novosti hänvisar till anonyma källor som säger att Moskva kommer att frikännas.

I april 1940 mördade Stalins säkerhetstrupper över 20 000 polska reservofficerare i Katynskogen nära den ryska staden Smolensk. Brottet förnekades under hela kommunistepoken, och de anhöriga fick inga besked om att krigsfångarna hade dödats. (Warsaw Voice 13 apr 12)