Amnestiperiod för invandrare slut i kväll

I natt avslutas den sex månader långa amnestin för illegala invandrare i Polen.

Från och med januari har utländska medborgare som bor i landet utan tillstånd kunnat vända sig till den lokala myndigheten och få uppehållstillstånd för två år framåt. Det handlar i första hand om asylsökande och ekonomiska flyktingar. Tillståndet ska också ge rätt att arbeta.

Över åttatusen personer har hittills anmält sig, huvudsakligen från Warszawa med omnejd. Vietnameserna är den folkgrupp som dragit mest nytta av amnestin. Men också många pakistanier har kommit, trots att det egentligen finns få pakistanier i landet.

Det finns en möjlighet att amnestin kan ha lockat vissa grupper till Polen, säger Invandrarverkets chef Rafal Rogala till Polskie Radio.

Enligt olika beräkningar ska det finnas mellan 40 000 och 400 000 illegala invandrare i Polen. (Polskie Radio 2 juli 12)