Läkare stämplar på recept i protest

Polska läkare protesterar mot nya krångliga regler vid utskrivning av recept. Patienterna får tillbaka en del av vad deras mediciner kostar, men endast läkemedel från den statligt godkända läkemedelslistan får skrivas ut. Läkarna ska också ange patientens bidragsnivå på receptet, och om det blir fel kan läkarna få böta tvåhundra zloty.

Agnieszka Pachciarz, ny chef för Nationella Hälsofonden (NFZ), säger att det kommer ett nytt förslag till avtal med läkarna om receptskrivningen.

Men läkarnas branschorganisation uppmanar nu sina medlemmar att bara skriva ut läkemedel som inte finns på statens lista. Samtidigt ska man sätta en stämpel på receptblanketterna med texten Bidragsnivån avgörs av NFZ.

Premiärminister Donald Tusk kräver nu att Pachciarz och hälsovårdsminister Bartosz Arlukowicz ska se till att patienterna får bidragsberättigade läkemedel. Han hoppas också på en vettig kompromiss mellan läkarna och NFZ. (Warsaw Voice 2 juli 12)