Katynfamiljerna överklagar Europadomstolens utslag

I april slog Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fast att det inte går att avgöra om ryska myndigheters utredning av Katynmassakern var ineffektiv, eftersom Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna inte trädde i kraft i Ryssland förrän 1998. Utredningen, som pågick 1990–2004, hade då varit igång i sju år.

Detta var enligt domstolen ett betydande hinder, eftersom de flesta utredningsåtgärderna vidtagits innan Moskva undertecknade konventionen. Det fanns inga tecken på att viktiga åtgärder vidtagits efter ratificeringen.

Domstolen slog emellertid fast att offrens anhöriga behandlats omänskligt när de inte fick tillgång till den dokumentation som fanns.

Katynfamiljerna mottog domslutet med blandade känslor och avser nu att överklaga domen.

Starka argument talar för vår sak, säger juristen Ireneusz Kaminski till den polska nyhetsbyrån PAP. Vi vill övertyga domarna i Strasbourg om att domstolen kan bedöma Rysslands juridiska förehavanden vad gäller Katynmassakern den 5 maj 1998, det vill säga efter den ryska ratificeringen av Europakonventionen.

När det gäller den här delen av domen, säger Kaminski, så var domarna oeniga – det var fyra röster mot tre. Så jag anser det värt att överklaga utslaget. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 4 juli 12)

Läs mer om Katynmassakern >>