Barns rätt till respekt

Publicerad 2012-09-07 17:12

Med anledning av Korczak-året arrangeras en kväll om mänskliga rättigheter och barns livsvillkor i dag.

Huvudtalare är Europarådets förre komissionär för människorättsfrågor, Thomas Hammarberg. Paneldiskussion: Sven Hartman, Birgitta Qvarsell, Siv Fischbein, Eskil Franck, Thomas Hammarberg. Moderator: fil. doktor Ylva Wibaeus från Svenska Korczaksällskapet.

Barns rättigheter är i dag en brännande aktuell fråga över hela världen. Det internationella arbetet för att stärka medvetandet om barns mänskliga rättigheter har pågått sedan början av 1900-talet. En av pionjärerna för detta arbete var barnläkaren och pedagogen Janusz Korczak. För eftervärlden har han blivit mest känd som en av de stora martyrerna under Förintelsen.

Skådespelaren Etienne Glaser läser några texter av Korczak. I samarbete med Polska institutet, Svenska Korczaksällskapet, Forum för Levande Historia samt Polens ambassad. Torsdagen den 13 september Stockholm 18.00 (OBS! tiden)

ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 60 kr. Aktuell information: www.svensk-polska.seSök i webb-Bulletinen