Amerikanska dokument om Katyn offentliggörs

Närmare tusen officiella amerikanska dokument om Katynmassakern kommer att publiceras på måndag på flera webbplatser med anknytning till det polska utrikesdepartementet.

En del av dem är kända sedan tidigare, säger vice utrikesminister Boguslaw Winid, men de har aldrig samlats på en och samma plats.

Historikerna räknar inte med några mer remarkabla avslöjanden. Det är redan känt att Churchill och Roosevelt var på det klara med att det var Stalin och inte Hitler som låg bakom avrättningarna av 22 000 polska krigsfångar åren 1940, men lät det bero eftersom de var i allians med Ryssland mot Nazi-Tyskland.

Moskva erkände inte sin skuld i detta drama förrän efter murens fall 1989.

I flera omgångar har material från ryska arkiv överlämnats från Moskva till Warszawa, men Polen är mycket angeläget om att få så mycket som möjligt, säger professor Wojciech Materski till Polskie Radio. (Polskie Radio 10 sept 12)