Polska familjer flyr landet

Över hälften av de polacker som har prövat på livet utomlands vill ta med sig barnen och lämna landet så snart som möjligt. Det framgår av en opinionsmätning, som tidningen Rzeczpospolita refererar till.

De vill inte att barnen ska växa upp i Polen.

Detta är ett problem ur såväl social som ekonomisk och demografisk synpunkt. Polska familjer emigrerar idag huvudsakligen till Tyskland, Storbritannien och Norge. De menar att det är lättare att få ett välbetalt jobb där, och kan dessutom räkna med bra samhällsservice, vilket ger familjen en känsla av trygghet.

Det är också anledningen till att allt fler polska kvinnor föredrar att föda sina barn utomlands. De flesta polska kvinnor i Storbritannien har dubbelt så många barn som hon skulle ha haft om hon bott kvar i Polen. (Warsaw Business Journal 14 sept 12)