Komorowski invigde Katynkyrkogård vid Kiev

Det är svårt att finna ord som uttrycker vad vi polacker känner i detta ögonblick. Det sade president Bronislaw Komorowski, när han vid sitt besök i Ukraina tillsammans med president Viktor Janukovitj öppnade den fjärde krigskyrkogården med anknytning till Katynmassakern i Bykivnia nära Kiev.

Kyrkogården är nu den sista viloplatsen för tretusen femhundra mördade polska krigsfångar.

Under våren 1940 avrättade NKVD (Stalins säkerhetstrupper) över tjugotvå tusen polska reservofficerare. Morden skedde på olika platser i Sovjetunionen, bland annat Katynskogen väster om den ryska staden Smolensk.

I sitt tal nämnde Komorowski både Sovjets långa förnekande av sin roll i massakern, och hur London och Washington föredrog att hålla sig väl med sin allierade Stalin framför att bidra till en internationell undersökning av morden.

Det har länge varit ett mysterium vart polska krigsfångar i Ukraina tagit vägen. Men 2007 när polska arkeologer grävde vid Bykivnia 2007 gjorde de fynd som visade att en del av Katynoffren begravts där.

Man tror att Stalin lät gräva ner mellan 16 000 och 100 000 döda här, och polackerna är alltså en mindre del av dem.

Tusentals av dem som ligger här var etniska ukrainier, sade president Janukovitj. Öppnandet av denna polska krigskyrkogård är ett ögonblick av solidaritet mellan två nationer. (Polskie Radio 21 sept 12)

Läs mer om Katynmassakern >>