Katynoffer identifierat via polisbricka

Ett av Katynoffren tros ha identifierats sedan man upptäckt ett polisemblem med id-nummer på ett fotografi som togs före andra världskriget.

Upptäckten gjordes i samband med att en polsk krigskyrkogård invigts i ukrainska Bykivnia, där Stalins säkerhetstrupper avrättade en del av offren i Katynmassakern.

Arkeologerna har tidigare hittat en polisbricka när man grävt ut gravarna i Bykivnia, men inte vetat vem den tillhörde. Efter invigningen kontaktades statliga Rådet för skydd av strids- och martyrskapsplatser (ROPWiM) av polismannen Mikolaj Cholewas familj. De hade ett fotografi av Cholewa i uniform, där id-numret syntes på kragen.

Tre och ett halvt tusen polacker tros ha avrättats på den här platsen av Stalins säkerhetstrupper, men det har varit mycket svårt att identifiera kvarlevorna. (Polskie Radio 3 okt 12)

Läs mer om Katynmassakern >>