Solidaritetsutställning till Lund och Göteborg

Missas inte utställningen Fenomenet Solidaritet i Lund 17–19 oktober eller Göteborg 22–24 oktober.

Fenomenet Solidaritet heter en utställning som visas 17–19 oktober på Stadshallen i Lund. Den visar bilder från den period i polsk nutidshistoria, då Solidaritet bildades och verkade, med kommentarer på engelska och polska. Denna första korta period av frihet fick ett bryskt slut när general Jaruzelski den 13 december 1981 utlyste krigstillstånd. Sedan dröjde det åtta och ett halvt år innan det fria Polen kunde återuppstå.

Utställningen har visats i flera länder och kommer nu för första gången till Sverige.

Lund har en vacker tradition av att stödja Polen i dess nyaste historia. Här bildades redan i januari 1982 Stödkommittén för Solidaritet, som verkade fram till kommunismens fall i Polen och övriga Östeuropa.

Jan Axel Stoltz från Svensk-Polska Föreningen i Skåne finns på plats för introduktion och presentation.

Bilderna har kommentarer på engelska och polska. Medlemmar i Polska Lärarnas Förening i Sverige har tagit utställningen till Lund och Göteborg i utbildningssyfte. Den fungerar som komplement till undervisningen i historia eller samhällsorientering.

Utställningen har tagits fram av Nationella Minnesinstitutet (IPN) som tillkom 1999 med främsta syfte att undersöka och dokumentera nazistiska och kommunistiska brott mot den polska nationen 1939 – 1989.

Hanna Jakowlew

Kontakta Hanna Jakowlew för mer information och bokning av tid för besök och visning. Mobil: 070 77 900 26

Mail >>

Utställningen visas också den 22–24 oktober på Polonia Center, Säveåns strandgata 4 i Göteborg.

Solidaritets arbete kröntes så småningom med en seger som det blev inledningen till kommunismens fall i Europa.