Många bostäder färdigbyggda men få nya påbörjades

Drygt femtontusen nya lägenheter har färdigställts i Polen under november månad, fjorton procent mer än under samma period förra året. Det visar nya siffror från GUS (Statistiska centralbyrån).

Under 2012 har 135.000 nya bostäder byggts, en ökning med arton procent på årsbasis.

Antalet påbörjade bostadsbyggen, 136.000,  har däremot minskat med elva procent sedan förra året. (Warsaw Voice 18 dec 12)