Kyrkan kritisk till antikvinnovåldskonvention

Europarådets konvention om att motverka våld mot kvinnor tvingar regeringen att främja homosexualitet. Det menar den mäktiga katolska kyrkan, som är kritisk till olika formuleringar i konventionen. Biskoparna oroar sig i ett uttalande för att Polen ska tvingas att främja icke-typiska könsroller som homosexualitet och transsexualism.

Religion, tradition och kultur får inte ses som roten till våld mot kvinnor, skriver de.

Att den berättigade principen om motverkande av våld mot kvinnor ska påverka utbildningssystemet och miljontals föräldrars äktenskapliga värden är en mycket störande signal.

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor undertecknades på tisdagen i Strasbourg av jämställdhetsminister Agnieszka Kozlowska-Rajewicz å regeringens vägnar i Strasbourg.

Därmed förbinder sig Polen att ha en jourtelefon öppen dygnet runt för misshandlade och hotade kvinnor, att ha hemsidor med information om var de kan få hjälp och att ha kvinnojourer och skyddade boenden i beredskap.

Polen kommer också att starta kurser för pojkar och män, och en informationskampanj för att förhindra våld mot kvinnor. (Warsaw Voice 19 dec 12)