Många utsätts för våld i hemmet

Tre fjärdedelar av polackerna anser att de som begår våld i hemmet bör kunna dömas till fängelse. Det visar en aktuell opinionsmätning.

En fjärdedel uppgav sig ha blivit utsatt för våld från en familjemedlem, och fyrtio procent känner till minst en familj där våld utövas. Än fler känner till familjer där psykisk misshandel förekommer.

Sexton procent medgav att de själva använder fysiskt våld mot familjemedlemmar, och tjugosex procent använder psykiskt våld. (Warsaw Voice 17 jan 13)