Polen missar trettiofem miljoner från EU

EU-kommissionen anser att Polen inte tillräckligt noga kollar om personer som ansöker om förtida uttag av jordbrukspension faktiskt är yrkesbönder. Därför håller EU inne trettiofem miljoner euro ur fonderna för lantbruksutveckling. Summan motsvarar vad som betalats ut i pensioner till lantbrukare under åren 2007–2010.

Polen har inte lyckats övertyga kommissionen om att bedömningarna är korrekta. Beslutet kan överklagas. (Warsaw Business Journal 27 feb 13)