Presidenten: Samkönade äktenskap kan strida mot grundlagen

Oavsett om vi gillar det eller ej, så är den polska konstitutionen betydligt mer konservativ i frågor som gäller familj, äktenskap och moderskap än lagstiftningen i många andra europeiska länder. Det sade president Bronislaw Komorowski i en radiointervju. Det vore fel att inge homosexuella, heterosexuella eller transsexuella förhoppningar om radikala lösningar, med tanke på att de kan visa sig strida mot grundlagen.

Presidenten utvecklade inte vad han menade med radikala lösningar, men regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) har tidigare försökt få parlamentet att godkänna en lag om civilt partnerskap. Trots att regeringen har egen majoritet i parlamentet blev förslaget nerröstat, eftersom många av PO:s egna ledamöter i regering och parlament röstade emot.

Likaväl som de som har en annan läggning ska respekteras, sade Komorowski, så måste vi visa respekt för dem som är oroliga för att samkönade par snart skulle vilja adoptera barn. (Polskie Radio 27 feb 13)