Polackerna gör tummen ner för samkönade par

De allra flesta polacker (åttiofem procent) kan acceptera lagstadgade rättigheter för par av motsatt kön som lever i äktenskapliga förhållanden utan att vara gifta. Bara en tredjedel kan tänka sig att samkönade par ska ha samma rättigheter, visar en färsk opinionsmätning. Men mätningen är hoppingivande på ett sätt – vid mätningen 2010 var det bara en fjärdedel som tyckte att samkönade par borde kunna legalisera sin förbindelse.

Nästan alla anser också att homosexuella par inte bör få adoptera och att samkönade relationer är onaturliga. Bara en fjärdedel av de tillfrågade uppger att de känner någon som är homosexuell.

Däremot tycker de flesta polacker att ogifta par av motsatt kön ska få ärva, ha del i partnerns hälsoförsäkring och ha rätt att begrava sin partner. (Warsaw Business Journal 28 feb 13)