Var tredje polska utsatt för våld i hemmet

Var tredje polsk kvinna har utsatts för våld av en man. Det visar en undersökning som på tisdagen presenterades i parlamentet i samband med en konferens om våld i hemmet.

Den som misshandlar kan vara kvinnans partner, en släkting, en vän eller en total främling. Var fyrtionde sekund misshandlas en kvinna i landet – sammanlagt sker 800.000 fall av kvinnomisshandel om året, visar undersökningen. Offren blir ofta inte korrekt behandlande av de rättsvårdande instanserna, rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP. De blir inte trodda eller får frågor som: Vad hade du gjort för att din man skulle slå dig?

En allmän förändring av attityderna mot våld i hemmet är nödvändig i Polen, sade vice justitieminister Maria Kozlowska. Systemet kommer inte att fungera om inte alla – domstolar, åklagare, polis, socialtjänst och så vidare – följer reglerna.

I december förra året undertecknade Polen Europarådets konvention om förebyggande av våld mot kvinnor. Staten har därmed åtagit sig att ha jourtelefon för kvinnor som utsätts för våld, webbplatser med tydlig information om var misshandlade kvinnor kan få hjälp, samt ett tillräckligt antal skyddade boenden och kvinnojourer. Polisen ska få utbildning om hur man förhör våldtagna och misshandlade kvinnor. Staten ska också tillhandahålla en databank över genderbrott och bedriva informationskampanjer för att motverka våld mot kvinnor. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 5 mars 13)