Kvinnliga chefer blir allt fler

I Polen finns det fler kvinnliga chefer i näringslivet än i vården. Det uppger den polska arbetsgivareföreningen Lewiatan. Över 120.000 kvinnor kom in i det privata näringslivet under det senaste året, visar siffror från Centrum för ekonomisk information (Coig). Dessutom stod kvinnor bakom fyrtio procent av de nyregistrerade företagen, och tjugosju procent blev styrelseledamöter i nya företag.

Bara i Kina finns procentuellt fler kvinnor i ledande befattning enligt en studie från den internationella revisionsbyrån Grant Thornton. (Polskie Radio 8 mars 13)