Den polska IT-sektorn på frammarsch

Det polska näringslivet drar nu igång en kampanj för att marknadsföra landets IT- och ITC-sektor. Avsikten är att skapa nya starka varumärken, som hela världen känner igen.

Konkurrensmedlen heter högutbildad arbetskraft, gott innovationsklimat, dynamisk utveckling och ekonomisk konkurrenskraft.

Den polska marknaden visar en ökande efterfrågan på informations- och kommunikationsteknik, och branschen har specialiserat sig på hemelektronik och datorspel. För många polacker är sociala medier en självklarhet, och e-handeln ökar mer än i många av grannländerna. Det hänger samman med att lagstiftningen förbättrats, datorkunskap i skolorna, förenklade procedurer för dem som söker bidrag till datorprojekt och ökade investeringar i digital infrastruktur.

Polska forskare har deltagit i många av de projekt som lett fram till dagens it-standard, och polska studenter kammar hem det ena priset efter det andra i prestigefyllda tävlingar.

Allt fler företag etablerar centra för forskning och utveckling av it-projekt i Polen, oftast inom områden som sjukvård, telekommunikation, finanstjänster samt bil- och försvarsindustrin. Här finns också många företag som specialiserat sig på datorspel, liksom bemanningsföretag med personal för tidsbegränsade projekt.

Kampanjen ska genomföras i Polen, Tyskland, Norge, Sverige, Spanien, Brasilien, Japan och USA. (Näringslivsdepartementet mars 13)

IT: informationsteknologi, ITC: informations- och kommunikationsteknologi.