Rostowski vill utreda effekterna av SEZ före förlängning

Ekonomiska zoner tjänar inte alltid sina syften. Det säger finansminister Jacek Rostowski. Det var inte meningen att livsmedelsbutiker, tvättinrättningar och sådant skulle få statligt stöd.

Näringslivsministern Janusz Piechocinski föreslår att de speciella ekonomiska zonerna (SEZ) ska fortsätta till 2026, i stället för 2020, som tidigare beslutats. Sedan starten 1998 har 250.000 jobb skapats i de ekonomiska zonerna.

Men Rostowski menar att man först måste man göra en noggrann analys för att se hur zonerna påverkat den regionala utvecklingen och arbetslösheten samt hur mycket de drar till sig nya investerare.

Det finns för närvarande fjorton ekonomiska zoner i Polen, där det hittills har investerats åttiofyra miljarder zloty. Polen, Tyskland, USA, Nederländerna, Japan och Italien är de länder som investerat mest. I zonerna får investerande företag ekonomiska lättnader knutna till hur många arbetstillfällen de skapar. (Warsaw Business Journal 11 mars 13)

Läs mer om de ekonomiska zonerna >>