Anhörigstödet fyrdubblas på fem år

Regeringen kommer att höja anhörigstödet från tvåhundra zloty (450 svenska kronor) i månaden. Stödet kommer att öka gradvis tills det om fem år är i nivå med den lagstadgade minimilönen, sade premiärminister Donald Tusk på tisdagen. Samtidigt skärper vi kraven för att få anhörigstöd. Bara de som mest behöver det kommer att få hela bidraget.

Reformen blir en tung post i budgeten, sade Tusk, och det kan innebära att vi måste spara på andra områden.

Minimilönen är idag 795 zloty eller 1700 svenska kronor. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 13 mars 13)