Domstol öppnar Smolenskfallet igen

En domstol i Warszawa har avgjort att det fall, som handlar om förberedelserna inför president Lech Kaczynskis resa till Smolensk i april 2010, ska tas upp igen. Nittiosex personer ur den politiska och militära maktapparaten dog i flygkatastrofen, bland dem presidenten själv.

De åklagare som hade hand om ärendet menade att det inte fanns något kriminellt uppsåt bland de civila tjänstemän som organiserade resan.

Presidentens tvillingbror, oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski, och hans dotter Marta Kaczynska, överklagade beslutet. Utredningen gäller tjänstemän som på olika nivåer kan ha varit inblandade i förberedelserna inför presidentens resa. Det handlar om premiärministerns och presidentens kanslier, försvars- och utrikesdepartementen samt den polska ambassaden i Ryssland.

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) välkomnar domstolens beslut att åter öppna upp utredningen.

Haverikommissionen konstaterade att flygplanet var i dåligt skick och att besättningen dels inte utbildad på flygplanstypen, dels inte kunde ryska.

En annan utredning har företagits mot de militärer som var ansvariga för flygplanet och besättningen, vilket innebar att ett antal flyggeneraler fick sparken och ett regemente avvecklades. Även försvarsministern fick gå. (Warsaw Business Journal och Polskie Radio 21 mars 13)