Bidrag till unga som vill köpa lägenhet

Regeringen arbetar med ett bostadsstödsprogram för unga familjer som vill köpa en egen lägenhet. Programmet löper under fem år, och familjerna ska få hjälp med tio till femton procent av köpesumman, vilket under första året får kosta upp till 600 miljoner zloty (runt 1300 miljoner svenska kronor).

Lagförslaget tas upp i parlamentet i maj, sade biträdande transport- och byggminister Piotr Styczen till den polska nyhetsbyrån PAP. Ett äldre stödprogram för dem som ville köpa sina lägenheter löpte ut förra året. (Warsaw Voice 16 april 13)