Korruption vanligt i affärslivet

Femtionio procent av affärsmännen anser att mutor och korruption är vanligt i Polen. Siffran är lägre än vad som är genomsnittet i Central- och Östeuropa (sjuttiofyra procent) men betydligt högre än i Västeuropa, där trettionio procent av företagen anser att korruption är vanligt. Det framgår av en färsk undersökning.

Tretusen styrelsemedlemmar, företagsledare och direktörer i trettiosex länder har svarat på enkäten om mutor och korruption i affärsvärlden.

Vi har funnit att företagsledare och deras medarbetare lever under ökad press som de tar personligt, skriver rapporten. De är också dystra inför framtidens utmaningar. Trots att man upplever korruptionen som ett problem finns det ingen direkt vilja att komma bort från den. (Polskie Radio 10 maj 13)