Amerikanska luftförsvarsbasen ska stå klar 2018

Byggandet av det amerikanska missilförsvarssystemet i Redzikowo i norra Polen inleds 2017. Det bekräftar Stephen Mull, USA:s ambassadör i Warszawa. Arbetet kommer att vara slutfört inom ett år.

Runt tvåhundra soldater kommer att vara stationerade i Redzikowo. Basen ska utrustas med SM-3 II A-missiler, som kostar tjugo miljoner dollars vardera. Området utvärderas just nu av ingenjörer och militära specialister, som därefter kommer att färdigställa ritningar. (Warsaw Business Journal 28 maj 13)