Polacker kan ta ut tolv månaders föräldraledigt

Tolv månaders barnledigt kan polska föräldrar nu ta ut för barn som fötts från och med 1 januari 2013. Det är effekten av en lagändring, som president Bronislaw Komorowski nu undertecknat.

Alla som har barn vet hur viktigt det första året är. Viktigt inte bara för att skapa föräldrarelationer utan också relationer inom äktenskapet, sade presidenten. Han uppmuntrade fäder att utnyttja den nya möjligheten att vara lediga med barnen – den möjligheten fanns inte i vår generation, sade Komorowski. (Warsaw Voice 11 juni 13)