Polackerna vill inte ha religionsprov i studentexamen

Sextiofem procent av polackerna ogillar att elever inför studentexamen ska genomgå ett särskilt prov i religion. Det framgår av en aktuell opinionsmätning.

I förra veckan diskuterade landets biskopar och utbildningsdepartementet möjligheten att införa ett sådant prov.

Men enligt undersökningen, skriver tidningen Rzeczpospolita, var det bara tjugoåtta procent av de tillfrågade som var positiva till ytterligare ett examensprov.

För närvarande finns det tre obligatoriska prov i examen: polska, matematik och ett modernt språk. Därefter tillkommer sex tilläggsämnen.

Av tillfrågade som stöder höger-katolska oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) är hälften positiva till ett nytt religionsprov. Anhängare till andra partier är överlag negativa. Bland dem som stöder antikyrkliga Palikotrörelsen (RP) svarade alla nej till ett religionsprov. (Polskie Radio 11 juni 13)