Polen kan förlora översvämningsbidrag

EU–kommissionen hotar att dra in två miljarder zloty (drygt fyra miljarder svenska kronor) i bidrag för förebyggande av översvämningar. Kommissionen menar att Polen inte utvecklat något system för hur man ska hantera översvämningar, meddelar miljödepartementet. Om Polen inte gör något åt detta kommer de medel som avsatts till detta i EU:s budget 2014–2020 att dras in.

Den viktigaste kritiken är att arbetet med en rikstäckande plan enligt EU:s Water Framework Directive går för långsamt. Istället för att skapa ett enhetligt system, som ska skydda Polen från översvämningar, försöker varje region lösa problemen på egen hand. Om situationen inte förbättras kan EU-kommissionen tänka sig att hålla inne med pengarna. (Warsaw Business Journal 12 juni 13)