Alkoholkonsumtionen steg under 2000–2011

Alkoholkonsumtionen i Polen ökade åren 2000–2011 ökat från 7,12 liter per person till 9,25 liter per person. Det framgår av färska siffror från Institutet för jordbruks-och livsmedelsekonomi (IERiGZ). År 2011 stod öl för femtiosex procent av den totala konsumtionen, sprit för trettiosex procent och vin för åtta procent.

I genomsnitt drack varje polack under 2011 nittiofyra liter öl, 8,3 liter sprit och 6,4 liter vin. (Warsaw Business Jorurnal 21 aug 13)