Polska barn rör sig för lite

Vart femte barn mellan elva och femton år väger för mycket. Det är hög tid att göra något, säger idrottsminister Joanna Mucha.

Barnens genomsnittsvikt ökar snabbare i Polen än i andra länder i Europa. Våra yngsta kan bli den första generation på länge som inte kan räkna med att leva längre än föräldrarna.

Trettio procent av barnen deltar inte i idrottslektionerna i skolan utan ägnar sig hellre åt att spela dataspel och titta på TV.

Därför inför vi obligatorisk simundervisning i grundskolan och utökar antalet aktiviteter på idrottslektionerna, säger Mucha. Dessutom tror vi att många barn, som av medicinska skäl är befriade från skolidrotten, mycket väl kan delta.

Enligt WHO bör barn vara aktiva minst en timme om dagen för att utvecklas rätt. Var fjärde elvaåring och var tionde sjuttonåring uppfyller den rekommendationen. (Polskie Radio 5 sept 13)