Politikerna bör följa lagen

Politikerna ska lyda lagar och förordningar även om det hindrar dem i deras aktiviteter. Det tycker femtiosex procent av polackerna, visar en färsk opinionsmätning.

Men fyrtio procent tycker att effektiviteten är viktigare än juridiken.

Sjuttioåtta procent ogillar svågerpolitik och hälften av dem ser nepotismen som helt oacceptabel.

Sjuttiofem procent menar att medlemmar av politikernas familjer inte ska få delta i offentliga upphandlingar, och hälften av dem finner det otänkbart.(Warsaw Voice 6 sept 13)