Rostowski vill överföra pensionspengar från privata fonder till ZUS

Statsobligationer som ägs av privata pensioner ska kunna överföras till det statliga pensionssystemet. Det föreslog finansminister Jacek Rostowski i veckan. Förslaget möttes av omfattande kritik, och många ser det som ett försök att förstatliga pensionssystemet, rapporterar polska nyhetsbyråer.

Nej, vi lämnar alla investeringar i händerna på pensionsfonder och pensionsförvaltare, sade Rostowski. Men en reform av pensionssystemet, som är från 1999 är oundviklig.

Enligt det nya systemet ska polackerna besluta om ifall de vill lämna en del av sina pensionspengar hos privata fonder eller om de vill föra över dem till det statliga systemet.

Reformen skulle innebära att statsskulden, som för närvarande uppgår till femtiofem procent av bnp, minskar med åtta procent, hävdar finansministern. (Polskie Radio 5 sept 13)