Alkohol- och tobaksskatterna höjs

För att minska budgetunderskottet höjer regeringen skatten på tobak med fem procent och på alkohol med femton procent. Beslutet tas av regeringen på fredag.

Höjningen av punktskatten för tobaksvaror är nödvändig, för att Polen år 2018 ska nå upp till de miniminivåer som fastställts av EU, sade finansminister Jacek Rostowski.

Tobaks- och alkoholindustrierna menar att skattehöjningen ökar handeln på den svarta marknaden. (Polskie Radio 2 okt 13)