Orkanvarning för Polen

Även Polen kommer att drabbas av orkanvindar de närmaste dagarna. Särskilt drabbas Östersjökusten, men stormen går långt ner i landet.

På sina håll kommer det också att snöa, och meteorologerna varnar för halka. (Polskie Radio 5 dec 13)